Barnvän Humanitär

Organisationen Barnvän Humanitär startades år 2000 av Jacinta Njoroge, grundare av Phyllis Memorial Childrens Home. Kampi ya Motos Barn startades 2007 för att bistå Barnvän Humanitärs arbete för barnhemmet. Det är Kampi ya Motos Barn som innehar pg. 90 01 18-1 och som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll (SFI).

Barnvän Humanitär drivs i huvudsak av Jacinta Njoroge i Stockholm och Kampi ya Motos Barn av Sabine Gartner i Vellinge. Jacinta och Sabine är sedan 2005 tillsammans ytterst ansvariga för barnhemmet och skolan Phyllis Memorial.

Barnvän Humanitärs hemsida: www.barnvanhumanitar.se