Phyllis Memorial Academy

Phyllis Memorial Academy öppnades 2006 på barnhemsområdet. Det var en stor lättnad för barnen som nu inte längre behövde gå nästan två timmar till fots varje dag till och från skolan i byn Kampi ya Moto. Byskolan serverade inte lunch så barnen fick klara sig hela skoldagen utan mat och med 80-90 elever i varje klass var undervisningen av dålig kvalitet.

Skolbyggnaden

Skolbyggnaden

Tack vare pengar från Individuell Människohjälp (IM) kunde vi börja bygga skolan och på kort tid har den fått mycket gott rykte. Den är nu en av de bästa skolorna i området och våra elever är oftast bland de bästa i hela distriktet.

Skolan är både en ”dagskola” och en internatskola med sammanlagt drygt 220 elever. Internatskoleleverna bor på barnhemmet tillsammans med barnhemsbarnen och ”dageleverna” bor i granngårdarna och i byn. En skolbuss har nu anordnats som kör barnen som bor lite längre bort till och från skolan.

Unikt för Phyllis Memorial är att alla elever får gröt kl 10 på förmiddagen samt lunch. För många barn är detta mycket värt eftersom de har så fattigt hemma. Det finns dessutom en gräns på max 30 elever i varje klass och höga krav på de lärare som anställs.

Skolan har en stor skolgård med samlingsplats vid flaggstången, basketboll-, volleyboll- och fotbollsplan. I framtiden hoppas vi kunna sätta upp en lekplats med gungställning och klätterställning för de mindre barnen.

Skolsystemet i Kenya är uppbyggt så här:

  1. nursery (förskola)
  2. primary (grundskola) i åtta år – Standard 1-8
  3. secondary (high school; gymnasium) i fyra år – Form 1-4
  4. college eller universitet (eftergymnasial utbildning) – beroende på vad man läser

Phyllis Memorial Academy är en fullständig grundskola med åtta klasser samt förskola. Då vi har så många förskoleelever är de indelade efter ålder i tre klasser: Baby, Middle och Top.

Skolåret i Kenya börjar i januari och slutar i november. Man har tre terminer och ca en månads lov mellan varje termin. Man måste klara ett prov innan man blir uppflyttad till nästa klass, annars får man gå om det året. Man kan även klara två-tre klasser per år, om man pluggar på och klarar alla proven. Detta system gör att det kan vara stora åldersskillnader mellan klasskamraterna.

Skolflicka

Barnhemmets äldsta barn går nu i Form 4 och ska nästa år börja på college eller universitet. College är en kortare utbildning som leder till ett diplom – inte till en riktig examen som universitetet gör – men det är i Kenya fullt tillräckligt för de flesta utbildningar.

En pappa som har sju internatelever på Phyllis Memorial har ofta påpekat att hans barn har blivit mer självständiga och kreativa sedan de började på denna skola. Han har dessutom märkt att barnen har utvecklat ett fritt tänkande och fått tydligare personligheter. Detta är ett ovanligt beröm för en kenyansk skola och tyder på bra lärare och goda undervisningsmetoder.