Föreningen Kampi Ya Motos Barn

Kampi Ya Motos barn är en stödförening som startades år 2007 för att administrera det svenska biståndet till Phyllis Memorial Children’s Home and Academy. Föreningens styrelse träffas en gång i månaden i stadsdelen Kirseberg i Malmö.

SFIDet är föreningen Kampi Ya Motos Barn som ansvarar för plusgirokontot 90 01 18-1 som är godkänt av Svensk Insamlingskontroll. Det är en trygghet för våra givare att Svensk Insamlingskontroll ställer höga krav på 90-kontoinnehavare och att vår förening blir granskad av Svensk Insamlingskontroll en gång om året. Kampi Ya Motos Barn är en helt ideell förening med Svensk Insamlingskontrolls årsavgift, autogirots kostnader och kostnaden för en auktoriserad revisor som enda administrativa utgifter. Alla pengar som skänks används för att säkra framtiden för barnen på barnhemmet och skolan Phyllis Memorial i Kenya.

Namnet på föreningen kommer från byn Kampi Ya Moto som barnhemmet tillhör. Många av barnen kommer ursprungligen härifrån. Kampi Ya Motos centrum är fyra kilometer från barnhemmet och hit går man ofta för att uträtta mindre ärenden, som att raka hår eller göra flätor, köpa slaktdjur eller grönsaker till matlagning.

Vänligen ange namn, adress och e-mail när du sätter in pengar på plusgirokontot 90 01 18-1 så att vi kan skicka tackkort och mer information.

Kontakta oss om du har några frågor om Kampi Ya Motos Barn eller plusgirokontot.

Medlemskap i föreningen Kampi Ya Motos Barn
För att ansöka om medlemskap i föreningen mailar du ordforande (at) kampiyamotosbarn.se. Du behöver ange ditt namn, ditt telefonnummer och din mailadress. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy.

I enlighet med våra stadgar ska styrelsen godkänna medlemskapet på kommande styrelsemöte. Du får bekräftelse via mail när din ansökan har behandlats.

Kampi Ya Motos Barns styrelse

Ordförande: Elna Fredriksson

Kassör: Gunnel Brander

Ledamöter: Ulf Ernfors, Gert-Inge Brander och Caroline Eriksson

Suppleanter: Pilka Herner, Therese Gustafsson och Ann-Louise Isgren

Revisor: Marie Jönsson

Lekmannarevisor: Gabriella Nilsson

Plusgirokonto: 90 01 18-1
IBAN: SE13 9500 0099 6018 0900 1181
BIC: NDEASESS

Organisationsnummer: 802435-8619

Länk till våra stadgar, vår GDPR policy och senaste revisionsberättelse och årsredovisning hittas nedan.

Länk till årsredovisningen.
Länk till revisionsberättelsen.
Länk till våra stadgar.
Länk till vår GDPR policy.

Kampi ya Motos Barn