Phyllis Memorial Academy

Phyllis Memorial Academy öppnades 2003 på barnhemsområdet. Ursprungligen hade skolan bara en förskoleklass, men år 2006 startade klass 1-4 och år 2007 blev det en komplett grundskola med förskoleklasser och åtta årskurser. Det var en stor lättnad för barnen som nu inte längre behövde gå nästan två timmar till fots varje dag till och från skolan i byn Kampi Ya Moto. Byskolan serverade inte lunch så barnen fick klara sig hela skoldagen utan mat och med 80-90 elever i varje klass var undervisningen av dålig kvalitet.

Skolbyggnaden

Skolbyggnaden

Tack vare pengar från Individuell Människohjälp (IM) kunde vi börja bygga skolan och på kort tid har den fått mycket gott rykte. Den är nu en av de bästa skolorna i området och våra elever är oftast bland de bästa i hela distriktet.

Skolan är både en ”dagskola” och en internatskola. Internatskoleleverna bor på barnhemmet tillsammans med barnhemsbarnen och ”dageleverna” bor i granngårdarna och i byn. Barn som bor lite längre bort blir hämtade och lämnade av en skolbuss ägs av Phyllis Memorial.

Unikt för Phyllis Memorial är att alla elever får gröt kl 10 på förmiddagen samt lunch. För många barn är detta mycket värt eftersom de har så fattigt hemma. Det finns dessutom en gräns på max 30 elever i varje klass och höga krav på de lärare som anställs.

Skolan har en stor skolgård med samlingsplats vid flaggstången, lekplats och fotbollsplan.

Phyllis Memorial Academy är en fullständig grundskola med åtta klasser samt förskola.

Skolåret i Kenya börjar i januari och slutar i november. Man har tre terminer och ca en månads lov mellan varje termin. Man måste klara ett prov innan man blir uppflyttad till nästa klass, annars får man gå om det året. Man kan även klara två-tre klasser per år, om man pluggar på och klarar alla proven. Detta system gör att det kan vara stora åldersskillnader mellan klasskamraterna.

Skolflicka

En pappa som hade sju internatelever på Phyllis Memorial påpekade ofta att hans barn blev mer självständiga och kreativa sedan de började på denna skola. Han har märkte dessutom att barnen utvecklade ett fritt tänkande och skapat tydligare personligheter. Detta är ett ovanligt beröm för en kenyansk skola och tyder på bra lärare och goda undervisningsmetoder.