Hem

Välkomna till Kampi Ya Motos Barn

Kampi Ya Motos Barn är en stödförening till barnhemmet och skolan Phyllis Memorial utanför Nakuru, Kenya. Föreningen administrerar det svenska biståndet till Phyllis Memorial. Kampi Ya Motos Barn startades år 2007, men engagemanget började långt tidigare.

År 2001 läste Malmöbon Gert Isgren en artikel om Phyllis Memorial. Artikeln berättade om barnen som fick gå långt fram och tillbaka till sin skola utan att äta frukost. Eftersom skolan inte serverade lunch fick barnen bara ett mål mat om kvällen. Gert Isgren kontaktade grundaren Jacinta Njoroge och började skicka pengar som skulle gå till barnens frukost. Snart hade han engagerat tio grannfamiljer som också började skicka pengar till barnens frukost. Engagemanget bland grannarna växte och efter några år skapades stödföreningen Kampi Ya Motos Barn.

Namnet Kampi Ya Motos Barn kommer från byn Kampi Ya Moto i Kenya där Phyllis Memorial finns. Många av barnen som bor på Phyllis Memorial kommer från byn och dess omkringliggande områden. Det är ungefär 4 kilometer från Phyllis Memorial till Kampi Ya Motos centrum.

Kampi Ya Motos Barn har plusgirokonto 90 01 18-1. 90-kontot är en garanti för dig som givare då vi regelbundet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Som givare kan du därför vara helt säker på att alla pengar du skänker används på bästa sätt för att säkra framtiden för barnen på Phyllis Memorial i Kenya. Det går också att swisha bidrag till oss på samma nummer som vårt 90-konto, det vill säga 9001181. Förutom Svensk Insamlingskontrolls årsavgift, autogirots kostnader och vår auktoriserade revisors avgift, har vi inga administrativa utgifter i Sverige. Föreningens styrelse träffas en gång i månaden i Malmö.

Se menyn till vänster för att få veta mer om oss och vår verksamhet.

Nyheter från vår shop:
Nu kan du köpa vår fina kalender för 2023. – 2022-11-19