Fadderskap

Du har möjlighet att bli fadder till ett eller flera av barnen på barnhemmet Phyllis Memorial. Fadderskapet är personligt och genom brevväxling, kontakt med barnhemmets representanter i Sverige samt årliga uppdateringar har du möjlighet att följa ditt fadderbarn och själv se att ditt bidrag når fram och ger resultat. Du blir en viktig person och kommer att ha stor påverkan på ett av barnens framtid. Ta chansen och hjälp oss skapa en trygg och bra framtid för dessa barn.

Ett personligt sätt att stödja Kampi Ya Motos Barn på!

Som fadder får du ett foto på ditt fadderbarn och information om barnet. Du får också veta mer om barnhemmet och de senaste aktiviteterna. Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och, om du skulle vilja, resa och hälsa på för att se hur han eller hon har det på plats – något som kan bli en omvälvande upplevelse för hela familjen. Fadderbidraget är 250 kronor i månaden för de yngre barnen, och 350 kronor för de som går i high school eller college/universitet, eftersom utgifterna då är lite större. Hela fadderbidraget går till Phyllis Memorial, via den svenska stödföreningen Kampi Ya Motos Barn, som ansvarar för att ditt barn är friskt och har allt hon eller han behöver, både i skolan och hemma.

Vi ser gärna att engagemanget är långsiktigt. Helst ska barnet kunna klara sig självt innan fadderskapet avslutas, dock är detta svårt att lova. Vi ser helst att ett fadderåtagande åtminstone sträcker sig över ett år, då barnhemmet kommer att räkna in ditt fadderstöd då vi gör årsbudget. Om fadderskapet av någon anledning skulle vilja avbrytas ska därför detta meddelas i god tid.

Maila fadder(at)kampiyamotosbarn.se för frågor och anmälan.

Barnhemsfadder

Det finns även möjlighet att bli barnhemsfadder, alltså fadder för hela barnhemmet, istället för ett specifikt barn. Som barnhemsfadder får du ett utskick med information om årets händelser på barnhemmet. Du bestämmer själv vilken summa du vill betala, dock minst 150 kronor i månaden. Anmälan och frågor skickas till barnhemsfadder(at)kampiyamotosbarn.se.